Продължете към съдържанието

ДГ "Детство мое" - гр. Аксаково

Контактна форма

Работно време

Детска градина  “Детство мое” работи през цялата година на петдневна работна седмица  от 6:00 часа до 18:30 часа.

Децата се приемат в детското заведение сутрин от 7:30 часа и се вземат не по късно от 18:30ч.

Павлина Велчева

Приемно време:
всеки понеделник от 10:00 часа до 12:30 часа

Забележка – За изключително важни и неотложни случаи не се спазва приемното време
Среща може да бъде договорена и в удобен за двете страни час и ден.
 
Работно време:

Понеделник Сряда Четвъртък Петък От 8 часа  До 16,30 ч.

Графикът не се спазва, когато директорът работи в група.
телефон за връзка: 052 762 114

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА  СЛУЖБА
От Понеделник до Петък – 07:00 ч.  –  15:00 ч.
Почивка – 12:00  –  12:30 ч.