Продължете към съдържанието

ДОБРЕ ДОШЛИ

в новия сайт на ДГ "Детство мое" - гр. Аксаково.

Детската градина предлага всички условия за пълноценното възпитание на вашите деца.

Тук детството е приказно, красиво и вълшебно, пълно с усмихнати мечти, а предучилищната подготовка е целенасочена и успешна, съобразена с държавните образователни стандарти и даваща равен старт на всички деца в училище.

 Екипът е предимно от млади специалисти, готови да пътуват с тайнствения кораб на мечтите, създаден от вашите деца.

Тук малките детски ръчички, за поздрав помахват на всички.

Станете част от нас!

Новини

"МОЕ ДЕТСТВО"

Мое детство, приказно, красиво,
Искам да те имам цял живот.
Винаги да махаш закачливо
от небесен слънчев сноп.

Мое детство, чисто и пенливо
като шумна пролетна река,
искам да пламтиш, да бъдеш живо
въгленче във моята душа.

С първите ята от лястовици малки
мойто детство тръгва на далечен път.
С първите ята и с безброй светулки
търся бряг след бряг в моя детски свят.

Текст: Борислав Мирчев