Продължете към съдържанието

Екип

В ДГ”Детство мое” работят 16 педагози, медицински работници и  помощно-обслужващ персонал.

Всички полагат усилия за оформянето и поддържането на  спокойна, уютна и развиваща среда, в която всеки ден да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове за децата.

Директор – Павлина Велчева

Яслена група "Слънчице"

Вилина Карадушева – учител

Ванина Николова – мед.сестра

Мария Живанова – детегледач

Дияна Жекова – детегледач

Група "Делфинче"

Галина Василева – старши учител

Красимира Кирова –  старши учител

Радка Станева – помощник-възпитател

Група "Дъга"

Биляна Димитрова – учител

Павлина Георгиева –  учител

Василка Иванова – помощник-възпитател

Група "Славейче"

Магдалена Малинова – старши учител

Димитрина Такева –  учител

Ана Стефанова – помощник-възпитател

Група "Щурчо"

Иванка Пелова – старши учител

Силвена Стойчева – учител

Група "Пчеличка"

Весела Петрова – учител

Валентина Тодорова –  учител

Група "Звездичка"

Стефанка Стоянова – старши учител

Ирина Петрова – учител

Мария Благоева – помощник-възпитател

Група "Приказен свят"

Невена Неделчева – старши учител

Йорданка Симеонова – учител

Минка Великова – помощник-възпитател

Помощен персонал:

  • Невянка Рачева – мед.сестра на детското заведение
  • Кремена Карадушева – ЗАС
  • Върбинка Кочева– перач
  • Росица Иванова – пов. възпитател
  • Красимира Бонева – пов. възпитател
  • Еленка Янева – пом.кухня
  • Пламен Петров – огняр