Продължете към съдържанието

За нас

ДГ ”Детство мое” е детска градина за деца от яслена възраст до 7 години.

В нея се реализира възпитание на децата, цялостно обучение и отлична подготовка за училище, съобразена с Държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание.

Средата  е организирана така, че детето да е център, с неговите потребности, интереси и заложби. Обкръжението в детската градина позволява духовно, физическо и социално развитие.

Разполага с екип от образовани и квалифицирани педагози, отговорни личности, проявяващи обич, толерантсност и зачитане на човешкото достойнство. Професионалисти, които  полагат ежедневни грижи и с търпение и благост приобщават малките деца.

Децата се заобиколени от  внимание и грижи, което е предпоставка  детското заведение да се превърне в тяхно любимо място, осигуряващо емоционален комфорт, пълноценно развитие и игри. Тук те имат възможност за индивидуално и личностно развитие чрез разнообразните занимания извън регламентираните форми:

  • Чуждоезиково обучение
  • Спорт
  • Народни танци

 

Разполагаме с просторни площадки, слънчеви занимални, удобни спални, които създават възможност за здравословен и ефективен учебно-възпитателен процес.

 Основен елемент в дейността ни е сътрудничеството с родителската общност и социалните институции, чиято съпричастност спомага за осъществяване на цялостната ни дейност.