Продължете към съдържанието

История

За да чертаем своето бъдеще,
трябва да познаваме и уважаваме своето минало!

Детската градина е изминала дълъг и труден път от създаването си през 1974г. до днес. През 2009 година тя отбеляза своята 35 годишнина.

Първоначално детското учебно заведение се е помещавало в стара сграда и се е състояло от три целодневни групи. Първите редовни учителки са били Й. Цветкова, П. Тодорова, З. Писарева, И. Маринова, В. Атанасова и Ст. Цонкова. Последователно в годините директори са били П. Куртева, В. Атанасова, Н. Николова

През 1989г. за директор е назначена Елена Енчева и от тогава детската градина носи името „Детство мое”. На 1 юни 2006 г. детското заведение се нанася окончателно в нова сграда. Тогава официално е открито и второто крило на детската градина, сформирана е яслена група и детското заведение е преименувано на ОДЗ”Детство мое”.

На 17.09.2019 г. в ДГ “Детство мое” отвори врати нов корпус и тя работи в пълния си капацитет и приема още повече деца – в нови две групи.

От 2008г. до днес директор на ДГ”Детство мое”е Павлина Велчева.