Продължете към съдържанието

Допълнителни дейности

Детската градина осигурява допълнителни занимания за децата извън учебната програма. Сформират се групи в зависимост от желанията и интересите на децата, при спазване на мерките за безопасна работа в условия на епидемична обстановка.

За учебна година – 2021/2022г. са организирани следните дейности:

Английски език –  ръководител Марияна Добрева

Народни танци – ръководител Галин Каракашев

Художествена гимнастика – ръководител Людмила Ралева

Участието в дейностите става по желание на родителите, след подадена декларация за съгласие по образец. Заплащането на тези занимания е извън таксата за детска градина.