Продължете към съдържанието

Група "Делфинче"

Учителки на групата

Галина Василева – старши учител

Красимира Кирова – старши учител

Радка Станева  – помощник-възпитател

Делфинче

Във заливчето често играе си делфинче,

Телцето му проблясва във сребърно и синьо.

Танцува сред вълните и нищичко не пита.

Делфинчето подскача и за другар ме вика,

До нос Добра Надежда  или до Коста Рика.

Танцува сред вълните, със себе си ме вика.

Какво ли да му кажа, аз много го обичам,

Със него ще играя, Айлин ще го наричам!